โอกาสดีสำหรับ SMEs กับสิทธิ์สนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าออนไลน์ สูงสุดถึง 50,000 บาท กับ SMEs Pro-active !!!!

Good News for Thai SMEs Exhibitors !

โอกาสดีสำหรับ SMEs กับสิทธิ์สนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าออนไลน์ สูงสุดถึง 50,000 บาท กับ SMEs Pro-active !!!! 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ให้สิทธิ์สนับสนุนการออกงานแสดงสินค้าออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ผ่านรูปแบบงานแสดงสินค้าออนไลน์ (Online Exhibition) ของบริษัท Index Creative Village PLC สูงสุดถึง 50,000 บาท ต่อหนึ่งผู้ประกอบการ ผ่านโครงการ SMEs Pro-active

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการ 

1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีส่งออก (มียอดส่งออกปรากฏในงบการเงินบริษัท โดยมียอดการส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท)

2. ผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งออก แต่เคยผ่านการอบรมกับ DITP และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของ DITP และต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพสินค้า

3. ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทบริการ

โดยที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสมาชิก DITP และ เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย และ สภาอุตสาหกรรม หรือ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)


Good News for Thai SMEs Exhibitors!

Department of International Trade Promotion (DITP) offers 50,000 baht support for SMEs businesses who wish to join the online exhibition organized by Index Creative Village PLC via SMEs Pro-active Program.

Qualifications 

1. SMEs businesses in Export ( with export volume between 200,000 baht - 500 million baht within the last 3 years)

2. General SMEs businesses (previously joined DITP courses and participated in DITP trade shows, must have certificate of product quality)

3. SMEs in Service Industry

The SMEs business must be a DITP member AND Thai Chamber or FTI or TNSC member to be eligible to join SMEs Pro-active program.


ด่วน! จองบูธใช้สิทธิ์ SMEs Pro-active ภายใน สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เท่านั้น ติดต่อ ...
Reserve your booth using SMEs Pro-active support, contact NOW! Deadline: End of May


Ms. Naowarat Cheappimonchai (Senior Manager)
Tel: +66 2 713 3033 ext 868
Mobile: +66 99 259 1715
naowarat@icvex.com, nc.namo@gmail.com

Source : https://www.facebook.com/foodbevretailhealthbeauty/photos/a.103780941857496/108980104670913/